Vážení zákazníci, vaše objednávky vytvořené po 9. září budeme expedovat 19. září.
Rádi bychom vás také upozornili na skutečnost, že prodejna WineShop v Modleticích bude od 12.  do 16. září uzavřená.
Děkujeme za pochopení.

Informace o zpracování osobních údajů pro zákazníky

Tato informace o zpracování osobních údajů se vztahuje na údaje zákazníků (dále jen „Zákazník“) zpracovávané společností WINE SHOP 24/7, s.r.o., se sídlem Modletice 98, okres Praha-východ, PSČ 251 01, identifikační číslo: 033 21 126, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 230199, jako správcem (dále jen „Správce“).

Veškeré osobní údaje sdělené Správci osobních údajů jsou důvěrné a budou použity pouze k účelům uvedeným níže.

Správce zpracovává následující osobní údaje za účelem plnění smluvních povinností a za účelem zasílání informací o nabídkách pro zákazníky z důvodu oprávněného zájmu:

 1. jméno a příjmení;
 2. adresa;
 3. telefonní číslo;
 4. e-mailovou adresu.

Tyto osobní údaje Zákazníka budou zpracovávány po dobu plnění smlouvy a následně po dobu 3 let.

Z důvodu oprávněného zájmu Správce zpracovává kontaktní údaje svých Zákazníků také za účelem zasílání obchodních sdělení.

Osobní údaje mohou být předávány následujícím zpracovatelům:

 1. dalším dodavatelům (např. dopravcům atp.), za účelem vedení evidence zákazníků;
 2. za účelem zpracování účetnictví;
 3. obchodním zástupcům;
 4. správci webových stránek za účelem jejich provozování;
 5. správním úřadům a jiným vykonavatelům veřejné moci za účelem plnění zákonných povinností Správce.

Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými právními předpisy. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení.

Práva zákazníka ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům

 1. Správce je povinen Zákazníkovi bez zbytečného odkladu sdělit informace o účelu zpracování, zpracovávaných osobních údajích či jejich kategoriích, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, příjemci, případně kategoriích příjemců, a dále informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech subjektu údajů.
 2. Zákazník je oprávněn požadovat smazání osobních údajů sdělených Správci.
 3. V případě porušení ochrany osobních údajů zákazníka Správce bezodkladně zákazníka o takovém porušení informuje a učiní všechna potřebná opatření k minimalizaci následků porušení.
 4. Pokud se Zákazník domnívá, že Správce jeho osobní údaje zpracovává v rozporu s ochranou jeho osobního života nebo v rozporu se zákonem, má právo jej požádat o vysvětlení a/nebo vyzvat jej k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Se svými podněty se může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

CO JSOU COOKIES?

Pojmem cookies se myslí soubory cookies a další podobné technologie (například pixelové značky, webové signály nebo identifikátory zařízení), které mohou automaticky shromažďovat údaje při návštěvě webových stránek.

Cookies jsou obsahově malé soubory ve Vašem internetovém prohlížeči nebo mobilní aplikaci, které slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž přistupujete na webové stránky, a pomáhají nám tak poskytovat, chránit a zlepšovat nabízené služby.

ÚČEL COOKIES

Používání cookies nám umožní nabídnout Vám ty služby a produkty, které nejlépe odpovídají Vašim potřebám a zájmům. Cookies umožňují zaznamenat informace o Vaší návštěvě našich webových stránek a mobilní aplikace a díky jejich používání tak bude Vaše další návštěva snazší a rychlejší.

Soubory cookies slouží k následujícím účelům:

 • zapamatování si přihlášeného uživatele;
 • uskutečňování přidávání do košíku a objednávání;
 • komfortní funkce webu;
 • anonymizované vyhodnocování pohybu uživatelů po webu;
 • zákaznický chat;
 • získávání dobrovolné zpětné vazby od uživatelů a
 • personalizace zobrazování reklam či přednostně nabízeného zboží

Tato webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „Cookies“, textové soubory, které jsou na Vašem počítači ukládány a umožňují analýzu Vašeho používání webové stránky. Informace vytvářené prostřednictvím cookie o Vašem používání této webové stránky jsou zpravidla přenášeny na server Google v USA a tam ukládány. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Používáme následující cookies:

Cookie

Označení

Informace

Google-Analytics

_ga, _gat, _gid

https://developers.google.com/analytics/devguides/dollection/analyticsjs/cookie-usage

Nette

nette-samesite, io

Cookie které používá framework Nette.org pro identifikaci seance (session). Používáme je pro uložení odkazu na předchozí stránku a k uložení informací ze stránky kontroly věku.

PHP

PHPSESSID

Cookie generovaná aplikace založenými na PHP. Jde o základní identifikátor pro uložení uživatelských proměnných seance (session). https://cookiepedia.co.uk/cookies/PHPSESSID

Bližší informace k podmínkám užívání a k ochraně dat ze strany Google najdete na: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/cz/, resp. na: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=cs&ref_topic=1008008.

Tyto osobní údaje Návštěvníka budou zpracovávány po dobu 3 let.