Vážení zákazníci, vaše objednávky vytvořené po 9. září budeme expedovat 19. září.
Rádi bychom vás také upozornili na skutečnost, že prodejna WineShop v Modleticích bude od 12.  do 16. září uzavřená.
Děkujeme za pochopení.

Všeobecná pravidla členského programu WINESHOP CLUB CARDS

 

 1. Princip věrnostního programu, provozovatel

Věrnostní program „CLUB CARDS“ je věrnostní program, který provozuje společnost  WINE SHOP 24/7, s.r.o., se sídlem Modletice 78, okres Praha-východ, PSČ 251 01, identifikační číslo: 033 21 126, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 230199 (dále jen „WINE SHOP“) pro prodej vín a destilátů (prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.wineshop.cz) pro své zákazníky. V rámci WINESHOP klubu jsou členům klubu za stanovených podmínek poskytovány výhody.  

Tato Pravidla věrnostního programu CLUB CARDS (dále jako „Pravidla“) stanovují práva a povinnosti týkající se fungování CLUB CARDS klubu a účasti v něm.

 1. Členství v CLUB CARDS klubu, identifikace člena

Členem CLUB CARDS klubu se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s korespondenční adresou v České republice, která splňuje další dále stanovené podmínky pro členství v CLUB CARDS klubu a provede řádnou registraci do klubu. Registrací do CLUB CARDS klubu osoba vyslovuje svůj souhlas s Pravidly a potvrzuje, že s nimi byla seznámena.

Za registraci do CLUB CARDS klubu se považuje řádné, úplné a pravdivé uvedení (vyplnění) požadovaných údajů v registračním formuláři a udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů v souvislosti s členstvím v CLUB CARDS klubu, která jsou uvedené podrobně na internetové stránce www.wineshop.cz v sekci „Zpracování osobních údajů“.

Registraci do CLUB CARDS klubu lze provést:

 1. a) on-line prostřednictvím e-shopu provozovaného na wineshop.cz, po úspěšné registraci zákazník obdrží na zaregistrovaný email přihlašovací jméno a heslo, které slouží pro přihlášení do zákaznického účtu na www.wineshop.cz.

nebo

 1. b) osobně v kamenné prodejně WINESHOP – Modletice 78, Praha, 25101.

Zákazník po dokončení registrace může obdržet plastovou kartičku CLUB CARDS klubu, pokud bude plastová kartička zákazníkem vyžádána, tuto skutečnost potvrdí zatržením políčka „Chci zaslat kartičku“, v průběhu vyplňování registračního formuláře. Touto kartou se identifikuje při každém nákupu v kamenné prodejně WINESHOP.

Členství v CLUB CARDS klubu vzniká okamžikem dokončení registrace prostřednictvím www.wineshop.cz nebo okamžikem registrace ve WineShop kamenné prodejně.

Po registraci zákazník získává základní členství „Member“, kdy pro dosažení dalšího stupně členství „Silver“ je nutný nákup zboží u společnosti Wineshop 24/7 (v kamenné prodejně, nebo na e-shopu www.wineshop.cz) v hodnotě nejméně 10.000 Kč za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců od data registrace. Další stupeň „Gold“ a „Diamond“ se řídí stejnými pravidly výše uvedenými, pouze hodnota nákupu je „Gold“ – 20.000 Kč, „Diamond“ – 30.000 Kč.

Vícenásobné členství člena není možné.

III. Výhody CLUB CARDS klubu

Se členstvím v CLUB CARDS klubu jsou spojeny zejména tyto hlavní výhody:

- nejnovější newslettery – každý týden nabídka nejnovějších a zlevněných produktů

- slevy na nákup – dle parametrů Club card:
silver card 5%,
gold card 7,5%,
diamond card 10%

Sleva se po zaregistrování přiřadí zákazníkovi do 24 hodin.

- dárky k narozeninám – dle parametrů Club card:
silver card – víno 0,75 L
gold card – víno 1 L
diamond card – ušlechtilý destilát

- pozvánky na výstavy a veletrhy pořádané WineShop 24/7

- VIP Degustace až pro 4 osoby – pouze pro členy Diamond Club

- další případné výhody poskytnuté provozovatelem.

Aktuální a úplný seznam výhod jsou uvedeny je uveden na www.wineshop.cz v sekci CLUB CARDS.

 1. Zánik členství v CLUB CARDS klubu

Členství v CLUB CARDS klubu zaniká v těchto případech:

 1. a) na žádost člena klubu;
  b) člen klubu odvolá souhlas se zpracováním svých osobních údajů a/nebo souhlas se zasíláním obchodních,
  c) rozhodnutím provozovatele, který si vyhrazuje právo zrušit členovi členství v klubu (a to bez náhrady náklady nebo újmy, která by zrušení členství mohla členovi vzniknout) z těchto důvodů:
  - člen klubu vědomě uvedl nesprávné údaje při registraci do klubu nebo při změně údajů,
  - člen klubu zneužil výhod vyplývajících z členství v klubu nebo se dopustil jiného jednání v rozporu s Pravidly či dobrými mravy,
  - člen klubu nerealizoval během 24 měsíců žádný nákup na svoji kartu (resp. svoji registraci),
  - e-mailová adresa člena klubu uvedená při registraci nebo později sdělená není funkční (se členem klubu nelze komunikovat);

Při zániku členství z jakéhokoliv důvodu zaniká také nárok na poskytnutí jakýchkoliv dosud neposkytnutých výhod či odměn v souvislosti s členstvím v klubu.

 1. Obecná ustanovení

Členství v CLUB CARDS klubu je nepřevoditelné.
Členství v CLUB CARDS je bezplatné.
Veškerá dokumentace klubu a komunikace se členy klubu probíhá v českém jazyce.

 1. Ochrana osobních údajů

Podrobnosti o zpracování a ochraně osobních údajů členů klubu jsou uvedeny v dokumentu „Zpracování osobních údajů “, dostupném na www.wineshop.cz.

VII. Závěrečná ustanovení

Veškeré výhody poskytované v rámci klubu jsou právně nevymahatelné.
Provozovatel si vyhrazuje právo rozhodovat podle svého uvážení o všech sporných otázkách týkajících se CLUB CARDS klubu a členství v něm.
Provozovatel si vyhrazuje právo změnit či jinak upravit Pravidla.
Provozovatel připravil věrnostní program CLUB CARDS klub s dlouhodobým záměrem, přesto si vyhrazuje právo činnost CLUB CARDS klubu ukončit, a to bez udání důvodu a stanovení náhrady.

Tato Pravidla jsou platná od 1.7.2021